Meer over Woldwijk

Woldwijk is een coöperatie voor anders leven en werken in Ten Boer. Als wethouder van Ten Boer ben ik de initiatiefnemer geweest voor de totstandkoming. Het heeft jaren geduurd, maar er is nu een organisatie ontstaan die de toekomst aan kan. Ik ben het afgelopen jaar weer betrokken geraakt bij Woldwijk. Ik ben nu coördinator van de taakgroep communicatie en organiseer evenementen, zoals een open dag, een nieuwjaarsborrel of deelname aan Let’s Gro. Daarnaast verzorg ik de (digitale) nieuwsvoorziening: website, emailnieuwsbrieven, Facebook en Twitter.

De eerste informatieavond op 3 maart 2015
De eerste informatieavond op 3 maart 2015

Woldwijk is een gebied van ruim 39 ha. ten noorden van het dorp Ten Boer. Het is in bezit van de gemeente Groningen (eerder: Ten Boer). Op het terrein staan ook een arbeiderswoning en een boerderij. Het gebied is in 2007aangekocht, maar werd als gevolg van de crisis niet ontwikkeld als woningbouwlocatie. De grond werd verpacht voor agrarisch gebruik, de boerderij en de woning werden (beheerd door Carex) bewoond. Het gemeentebestuur van Ten Boer wilde graag bespreken welke andere mogelijkheden er waren voor het gebied. Zo werden de eerste stappen naar de coöperatie Woldwijk gezet.

Het begin van de coöperatie Woldwijk

In november 2014 werd voorgesteld om een jaar de tijd te nemen om een plan uit te werken. Het moest aan de volgende criteria voldoen:

  • het gebied levert meer op dan de kosten (rente/kapitaalslasten) die de gemeente heeft
  • het moet ruimte geven aan duurzame initiatieven in de breedste zin van het woord
  • het moet iets “teruggeven” aan de inwoners van Ten Boer

De gemeente Ten Boer organiseerde twee algemene avonden, op 3 en 31 maart 2015. Er kwam een advertentie in de Noorderkrant. Maar ook mails naar organisaties in en buiten Ten Boer en een brief in de bus bij omwonenden. Dat leverde een gemeleerd gezelschap op van ruim 40 mensen. Er is gesproken over wat iedereen aan mogelijkheden zag en wat men eventueel zelf zou kunnen bijdragen.

kaartje Woldwijk

Voor de tweede avond werden de mensen uitgenodigd die op de eerste avond hadden aangegeven verder mee te willen denken en doen. Bijna iedereen van de eerste avond was er weer. Er waren mensen met concrete plannen, mensen die een rol wilden spelen in het beheer of de organisatie. En mensen die aan de gemeente verbonden waren en moesten nadenken over de rol van de gemeente.

De eerste initiatieven

Na de tweede avond waren er zes hele concrete initiatieven. Daarnaast nog zo’n twintig plannen die wat minder concreet waren, maar waar wel mensen zich aan hadden verbonden. Al deze mensen zijn uitgenodigd voor een individueel gesprek. Daar werden afspraken gemaakt over verdere plannen.

Het ging om plannen voor een vleescoöperatie en kleine windmolens. Maar ook voor biobased bouwen of een markt met lokale producten. Om plannen voor aardbevingsbestendig bouwen of wisselwoningen in het kader van het versterkingsprogramma aardbevingen.

Ondertussen werd een begin gemaakt met het inventariseren van subsidiemogelijkheden. Maar daarnaast ook van de belemmeringen door regelgeving. In de zomer van 2015 is het reflectieteam opgericht: een klankbordgroep van omwonenden en anderen uit de gemeente Ten Boer. Zij denken na over criteria die je kunt stellen aan initiatieven die zich melden.

Zonnepanelen op de schuur
Zonnepanelen op de schuur van de boerderij

Woldwijk gaat door!

In november 2015 heeft de gemeenteraad definitief “ja” gezegd tegen het project Woldwijk. De initiatieven konden worden uitgewerkt tot concrete plannen. De Regio Groningen Assen verleende het project Woldwijk een subsidie uit het fonds voor “regionale en innovatieve projecten”. In juli 2016 is de coöperatie Woldwijk opgericht. De statuten ondertekend door de eerste bestuursleden Ruud van der Kraats en Wout Brinkhuis. De overdracht van grond en opstallen van gemeente naar coöperatie heeft op 15 december 2016 plaatsgevonden. De coöperatie Woldwijk was een feit.

De volgende jaren

De initiatiefnemers konden aan de slag. Al snel bleek dat er allerlei regelgeving op hen af kwam. De gemeente probeerde het iets makkelijker te maken door een zogenoemde prestatievergunning te ontwikkelen. Die vergunning maakte het mogelijk dat tiny houses en yurts gebouwd konden worden. Zo begon Woldwijk langzaam vorm te krijgen.

tiny houses
Bezoekers op het tiny-houseveld

In de loop van de afgelopen twee jaar heeft het gebied een metamorfose ondergaan. Er staan een stuk of tien tiny houses, op het dak van één van de schuren van de boerderij liggen 177 zonnepanelen van de Energiecoöperatie Ten Boer, er is een prachtige zelfoogsttuin en een ontmoetingsplek: de Wereldhuiskamer. Op het terrein van de coöperatie staan nu ook 30 wisselwoningen. Met het CVW is afgesproken dat ook een voetpad door het gebied wordt aangelegd. Dat biedt mogelijkheden om de inwoners van Ten Boer meer te betrekken bij het gebied. Ook kan dan het weidevogelgebied in het midden van Woldwijk verder worden ontwikkeld.