Geplaatst door Annie in Wonen
26-10-2014 | Geen Reacties »

Ondertek2
Vanaf het begin van mijn wethouderschap in Ten Boer is alles wat met bouwen en wonen te maken heeft een belangrijk thema. Logisch; het grote tekort van de gemeente komt door het afwaarderen op bouwgrond, de lopende grondexploitatie van het uitbreidingsplan Dijkshorn vraagt om de verkoop van enkele huizen per jaar, elke verkochte woning levert bewoners die het draagvlak onder de voorzieningen verstevigen en de verkoop van kavels en huizen is ook een aanwijzing voor de stand van de (lokale) economie. De laatste tijd trekt de verkoop van huizen weer wat aan, maar het aardbevingsgebied merkt daar nog niet veel van. Veel mensen hebben toch aarzelingen bij het kopen van een huis in het gebied en de regelingen en oplossingen van bouwers, overheid en NAM voor de problematiek zijn nog niet duidelijk genoeg.
Maar ondertussen doen we in Ten Boer wel pogingen om de boel weer een beetje op gang te krijgen. Mijn voorganger had al ontwikkelovereenkomsten met Timmer Bouw en Groothuis Wonen gesloten en één van mijn eerste officiele handelingen was het tekenen van een ontwikkelovereenkomst voor 12 twee-onder-éénkappers van VDM in Dijkshorn.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.