Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
30-11-2014 | 4 Reacties »

Dijkpark2

Onlangs werd de ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ geïnstalleerd. De commissie gaat het college adviseren over de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het Dijkpark-plusfonds.
De komende jaren wordt de dijk langs het Eemskanaal verbreed en versterkt. Dat gebeurt deels met baggerspecie. Daarvoor wordt bij Garmerwolde een slibdepot aangelegd en wordt slib uit het Damsterdiep aangevoerd. Dit alles kan voor de omwonenden overlast met zich mee brengen.
Tegelijk met de realisatie van de versterking van de Eemskanaaldijk wordt een fietspad op de dijk gerealiseerd. Dit fietspad wordt als basisvoorziening gezien, net als een ruiterpad op of langs de dijk en de realisatie van een bomenstructuur aan de voet van de dijk.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
20-08-2014 | Geen Reacties »

Afgelopen maandag vond in de kerk in Woltersum een bijeenkomst plaats van de NAM over aardbevingsbestendiger bouwen en herstellen. De kerk van Woltersum is onderdeel van een pilotproject waarin monumenten worden onderzocht op schade, maar vooral ook op mogelijkheden om ze te versterken en minder gevoelig te maken voor aardbevingen.
Dat is nog ingewikkeld genoeg, want er is natuurlijk in Nederland heel weinig ervaring mee. Landen waar “natuurlijke” aardbevingen voorkomen, zoals Italie, Japan, Amerika en Nieuw-Zeeland hebben wel expertise en daar wordt ook gebruik van gemaakt, maar voor Groningen is nog veel specifiek onderzoek nodig. Dat heeft enerzijds te maken met de oorzaak van de bevingen: aardgasbevingen vinden dichter aan het aardoppervlak plaats dan natuurlijke aardbevingen, en daarnaast zijn de omstandigheden hier anders dan bv. in Italie waar de ondergrond geen klei is maar rots, om maar één voorbeeld te noemen.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.