Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
30-11-2014 | 4 Reacties »

Dijkpark2

Onlangs werd de ‘Commissie plusfonds Dijkpark’ geïnstalleerd. De commissie gaat het college adviseren over de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het Dijkpark-plusfonds.
De komende jaren wordt de dijk langs het Eemskanaal verbreed en versterkt. Dat gebeurt deels met baggerspecie. Daarvoor wordt bij Garmerwolde een slibdepot aangelegd en wordt slib uit het Damsterdiep aangevoerd. Dit alles kan voor de omwonenden overlast met zich mee brengen.
Tegelijk met de realisatie van de versterking van de Eemskanaaldijk wordt een fietspad op de dijk gerealiseerd. Dit fietspad wordt als basisvoorziening gezien, net als een ruiterpad op of langs de dijk en de realisatie van een bomenstructuur aan de voet van de dijk.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.