Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
15-03-2015 | Geen Reacties »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Al ruim een jaar wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Ten Boer. In december 2013 is gestart met een nota van uitgangspunten waarin o.a. is opgenomen dat de agrarische sector zo min mogelijk moet worden belemmerd, dat er aandacht moet zijn voor de functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing, aandacht voor cultureel erfgoed en dat er vanaf het begin wordt opgetrokken met externe organisaties, zoals LTO en provincie Groningen.
Wat redelijk uniek is, is dat alle 90 agrariers in de gemeente het aanbod hebben gehad om met de opstellers van het bestemmingsplan in gesprek te gaan over hun bedrijf, hun bouwblok, hun toekomstwensen etc.
Ongeveer 50 van hen heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Er zijn informele gesprekken gevoerd met twee cultuurhistorische verenigingen uit de gemeente, de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en Libau.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.