Geplaatst door Annie in Financien
03-06-2015 | Geen Reacties »

bezuinigingen2Veel inwoners van Ten Boer kennen een woord dat veel andere Nederlanders weinig zegt, nl. “artikel12-status”.
Het wil zeggen dat je als gemeente je financiele problemen niet meer zelf binnen een redelijke termijn kunt oplossen en daarvoor de hulp van de rijksoverheid inroept. In Ten Boer zijn die problemen ontstaan door het inzakken van de woningmarkt en dure bouwgrond. Veel gemeenten hebben daar mee te maken, maar in Ten Boer leidde het tot een tekort van 10 miljoen, een veel te groot bedrag om zelf op te kunnen brengen.
Een groot deel van het tekort zal worden opgevangen door een extra bijdrage uit het Gemeentefonds, maar Ten Boer moet zelf ook een bijdrage leveren, nl. zo’n 4 miljoen. Daarvoor moet er bezuinigd worden. Afgelopen woensdag 27 mei sloten we in de raadsvergadering een lange periode van werken aan onze zogenaamde saneringsbegroting af.
De afgelopen maanden zijn we daar als bestuur en organisatie hard mee bezig geweest. Als uitgangspunt hadden we genomen dat we een aantal zaken uit de wind wilden houden. Voorzieningen als de dorpshuizen, de sportvoorzieningen, het armoedebeleid, het jongerenwerk, de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk moeten soms wel subsidie inleveren, maar mogen absoluut niet in hun voortbestaan worden bedreigd.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
07-11-2014 | Geen Reacties »

fotobegrotingVanavond, 6 november, vond de begrotingsvergadering plaats in Ten Boer. Hieronder mijn woordvoering namens het college als reactie op de eerste termijn van de fracties.

De begroting voor 2015, de eerste begroting van dit nieuwe college, staat in het teken van onze artikel 12 aanvraag.
Dat betekent dat het vertrekpunt de werkbegroting 2014 is, die het laatst is aangepast bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
De wijzigingen die daar nu in aangebracht zijn, zijn financieel-technische aanpassingen, zoals indexeringen en wat verschuivingen in kleinere posten.

Er zijn twee grote wijzigingen:

In verband met de decentralisaties in de zorg is een bedrag van 3,3 miljoen opgenomen. Ik zal daar niet teveel meer over zeggen op dit moment. In de afgelopen raadsvergadering is dit uitgebreid aan de orde geweest. Uitgangspunt is dat de taken moeten worden verricht binnen het budget dat we daarvoor krijgen. Een uitzondering zijn incidentele uitvoeringskosten, we hebben inmiddels van onze artikel 12 inspecteur toestemming om in 2015 een extra bedrag aan invoeringskosten te mogen uitgeven. Verder zijn er nog allerlei onduidelijkheden over de toekomst, ook voor 2015 en we zullen ook daar komend voorjaar of eerder indien nodig op terugkomen.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.