Geplaatst door Annie in Financien
16-01-2015 | 1 Reactie »

logogemeentetenboerEind januari ontvangen eigenaren van woningen en bedrijfspanden in de gemeente Ten Boer de aanslag gemeentelijke belastingen 2015. Op deze beschikking staat de getaxeerde WOZ-waarde vermeld op peildatum 1 januari 2014.
Eigenaren die het niet eens zijn met de getaxeerde waarde, omdat hun pand aardbevingsschade heeft, kunnen via een verkorte, informele, procedure bezwaar maken tegen de taxatie.

Bij het aanslagbiljet wordt een inlegvel gevoegd, waarmee mensen met aardbevingsschade die in bezit zijn van een schaderapport, wordt gevraagd het schaderapport aan de gemeente te sturen. Dit schaderapport wordt aangemerkt als een bezwaarschrift.

Dit soort bezwaarschriften wordt met voorrang afgehandeld. Eigenaren die het niet eens zijn met de beslissing op hun bezwaarschrift, hebben de mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen.

Eigenaren die wèl schade hebben, maar nog geen schaderapport, kunnen dit aangeven. Zij krijgen de mogelijkheid het schaderapport later naar de gemeente te sturen.

Zodra de schade is gerepareerd, speelt deze component geen rol meer in de taxatiewaarde voor volgende jaren.Geplaatst door Annie in Cultuur
20-08-2014 | Geen Reacties »

Afgelopen maandag vond in de kerk in Woltersum een bijeenkomst plaats van de NAM over aardbevingsbestendiger bouwen en herstellen. De kerk van Woltersum is onderdeel van een pilotproject waarin monumenten worden onderzocht op schade, maar vooral ook op mogelijkheden om ze te versterken en minder gevoelig te maken voor aardbevingen.
Dat is nog ingewikkeld genoeg, want er is natuurlijk in Nederland heel weinig ervaring mee. Landen waar “natuurlijke” aardbevingen voorkomen, zoals Italie, Japan, Amerika en Nieuw-Zeeland hebben wel expertise en daar wordt ook gebruik van gemaakt, maar voor Groningen is nog veel specifiek onderzoek nodig. Dat heeft enerzijds te maken met de oorzaak van de bevingen: aardgasbevingen vinden dichter aan het aardoppervlak plaats dan natuurlijke aardbevingen, en daarnaast zijn de omstandigheden hier anders dan bv. in Italie waar de ondergrond geen klei is maar rots, om maar één voorbeeld te noemen.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.