Geplaatst door Annie in Financien
03-06-2015 | Geen Reacties »

bezuinigingen2Veel inwoners van Ten Boer kennen een woord dat veel andere Nederlanders weinig zegt, nl. “artikel12-status”.
Het wil zeggen dat je als gemeente je financiele problemen niet meer zelf binnen een redelijke termijn kunt oplossen en daarvoor de hulp van de rijksoverheid inroept. In Ten Boer zijn die problemen ontstaan door het inzakken van de woningmarkt en dure bouwgrond. Veel gemeenten hebben daar mee te maken, maar in Ten Boer leidde het tot een tekort van 10 miljoen, een veel te groot bedrag om zelf op te kunnen brengen.
Een groot deel van het tekort zal worden opgevangen door een extra bijdrage uit het Gemeentefonds, maar Ten Boer moet zelf ook een bijdrage leveren, nl. zo’n 4 miljoen. Daarvoor moet er bezuinigd worden. Afgelopen woensdag 27 mei sloten we in de raadsvergadering een lange periode van werken aan onze zogenaamde saneringsbegroting af.
De afgelopen maanden zijn we daar als bestuur en organisatie hard mee bezig geweest. Als uitgangspunt hadden we genomen dat we een aantal zaken uit de wind wilden houden. Voorzieningen als de dorpshuizen, de sportvoorzieningen, het armoedebeleid, het jongerenwerk, de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk moeten soms wel subsidie inleveren, maar mogen absoluut niet in hun voortbestaan worden bedreigd.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
24-03-2015 | 1 Reactie »

Molen Ten PostIn de raadsvergadering van morgen, woensdag 25 maart, wordt voor het eerst in het openbaar gesproken over de bezuinigingen die het college van Ten Boer voorstelt in het kader van het artikel 12-traject. Ik vind zelf dat we er goed in geslaagd zijn om de voorzieningen in Ten Boer te ontzien en daarmee het effect op de leefbaarheid heel beperkt te houden. Die leefbaarheid staat onder druk door bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek, dreigende krimp, een stagnerende woningmarkt.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
16-01-2015 | 1 Reactie »

logogemeentetenboerEind januari ontvangen eigenaren van woningen en bedrijfspanden in de gemeente Ten Boer de aanslag gemeentelijke belastingen 2015. Op deze beschikking staat de getaxeerde WOZ-waarde vermeld op peildatum 1 januari 2014.
Eigenaren die het niet eens zijn met de getaxeerde waarde, omdat hun pand aardbevingsschade heeft, kunnen via een verkorte, informele, procedure bezwaar maken tegen de taxatie.

Bij het aanslagbiljet wordt een inlegvel gevoegd, waarmee mensen met aardbevingsschade die in bezit zijn van een schaderapport, wordt gevraagd het schaderapport aan de gemeente te sturen. Dit schaderapport wordt aangemerkt als een bezwaarschrift.

Dit soort bezwaarschriften wordt met voorrang afgehandeld. Eigenaren die het niet eens zijn met de beslissing op hun bezwaarschrift, hebben de mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen.

Eigenaren die wèl schade hebben, maar nog geen schaderapport, kunnen dit aangeven. Zij krijgen de mogelijkheid het schaderapport later naar de gemeente te sturen.

Zodra de schade is gerepareerd, speelt deze component geen rol meer in de taxatiewaarde voor volgende jaren.Geplaatst door Annie in Financien
07-11-2014 | Geen Reacties »

fotobegrotingVanavond, 6 november, vond de begrotingsvergadering plaats in Ten Boer. Hieronder mijn woordvoering namens het college als reactie op de eerste termijn van de fracties.

De begroting voor 2015, de eerste begroting van dit nieuwe college, staat in het teken van onze artikel 12 aanvraag.
Dat betekent dat het vertrekpunt de werkbegroting 2014 is, die het laatst is aangepast bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
De wijzigingen die daar nu in aangebracht zijn, zijn financieel-technische aanpassingen, zoals indexeringen en wat verschuivingen in kleinere posten.

Er zijn twee grote wijzigingen:

In verband met de decentralisaties in de zorg is een bedrag van 3,3 miljoen opgenomen. Ik zal daar niet teveel meer over zeggen op dit moment. In de afgelopen raadsvergadering is dit uitgebreid aan de orde geweest. Uitgangspunt is dat de taken moeten worden verricht binnen het budget dat we daarvoor krijgen. Een uitzondering zijn incidentele uitvoeringskosten, we hebben inmiddels van onze artikel 12 inspecteur toestemming om in 2015 een extra bedrag aan invoeringskosten te mogen uitgeven. Verder zijn er nog allerlei onduidelijkheden over de toekomst, ook voor 2015 en we zullen ook daar komend voorjaar of eerder indien nodig op terugkomen.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
25-04-2014 | 10 Reacties »

DSC_1645Na één week Ten Boer ben ik er al een beetje thuis en na één week Ten Boer voelt een bezoekje aan de binnenstad van Groningen inderdaad al een beetje als “op bezoek”.
Na één week Ten Boer ben ik al een beetje gewend aan de elektronische agenda, aan mijn eigen kamer, aan de secretaresses, aan de beleidsregisseurs en de controller (de medewerkers waar ik het meest mee te maken heb), aan “overbuurman” wethouder Peter Heidema en aan die onmogelijke Blackberry.
Na één week Ten Boer ben ik alweer gewend aan het fietstochtje van een kilometer of acht over de Stadsweg door de weilanden; buizerds, kieviten, grutto’s, koeien, hazen en zo nu en dan een tegenligger.
Na het Paasweekend, dat ik deels gebruikt heb om in te lezen, stonden de dinsdag en woensdag in het teken van de raadsvergadering van woensdag. Niet dat dat nou zo’n indrukwekkende agenda was, maar voor mij stond er wel een belangrijk punt op, nl. de werkbegroting voor 2014.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.