Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
08-11-2013 | Geen Reacties »

Dorpshuis PingjumIn Friesland, tussen Bolsward, Harlingen en de Waddenzee, ligt Pingjum. Een dorp van 450 ¬†inwoners. Op het eerste gezicht een dorp als vele andere, maar Pingjum is bijzonder. Van oudsher open en tolerant en gewend om “zelf te doen”.

Dat heeft geresulteerd in een ¬†bijzonder project: de dorpsmolen van Pingjum. In 1994 kwam er in Pingjum een windmolen van Lagerwey op initiatief van een aantal inwoners. Niet dat het zonder slag of stoot ging, er was veel tegenstand. Na 2000 is de molen opgeschaald in het project Windpark A7. Opschalen wil zeggen: in plaats van een aantal kleintjes een paar grote windmolens met een veel grotere capaciteit plaatsen. In dit geval: 12 kleinere werden vervangen door 4 grotere. Inmiddels was windenergie en de windmolen aardig ingeburgerd. Geen wonder ook, het bracht het dorp veel: vanaf het begin heeft de dorpsmolen van Pingjum geld opgeleverd voor het dorp. Er is geld gestoken in allerlei voorzieningen. Kleine bijdragen voor verenigingen, de school en leuke dorpsactiviteiten, maar ook grote projecten, zoals een jeugdhonk. Jaarlijks werd zo’n 5000 euro verdiend met de dorpswindmolen.
Lees meer »Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
16-11-2012 | 8 Reacties »

helofytenfilter2 In Waterland (onderdeel van het wijkje Drielanden) zuivert een helofytenfilter het zogenaamde grijze afvalwater (water uit badkamer, wasmachine en keuken). In het rietveld naast de wijk wordt het water gezuiverd en het komt vervolgens in het oppervlaktewater. Dat oppervlaktewater is een gesloten systeem, er komt geen water van buiten bij. Al sinds het allereerste begin, in 1995, blijkt dat het oppervlaktewater van Drielanden van uitzonderlijk goede kwaliteit is. Het zuiveren via het helofytenfilter is een groot succes.
Toch heeft het huidige helofytenfilter ook nadelen. Het is in de winter niet te gebruiken, niet alle huizen zijn er op aangesloten en in de zomer stinkt het soms een beetje. Inmiddels is het ook wat verouderd, er zijn nieuwe technieken beschikbaar die (nog) beter werken.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
19-10-2012 | 3 Reacties »

Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Nassau College in Heerenveen. Dat betekende dat ik al jong kennismaakte met Louis LeRoy. Hij ontwierp de groenstrook aan de Europalaan/Kennedylaan die ik schooldag na schooldag affietste. Ik herinner me vaag dat er in die tijd wel veel ophef was over die groenstrook en de “alternatieve” manier van tuinieren van LeRoy. Maar de naam LeRoy had zich in ieder geval definitief in mijn hoofd genesteld. Toen ik in Groningen ging studeren, kwam ik al snel de naam LeRoy weer tegen; hij was betrokken geweest bij de inrichting van het groen in de nieuwe wijk Lewenborg. En nog veel later gingen we in Drielanden wonen, vlakbij het LeRoygebied in Lewenborg.
Eind jaren ’90 heeft Louis LeRoy nog een lezing gegeven in Het Dok in Lewenborg waar ik bij ben geweest. Van de lezing herinner ik me vooral dat het een inspirerende man was. Het was in ieder geval reden genoeg om zijn boek “Natuur uitschakelen, natuur inschakelen” te kopen.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.