Geplaatst door Annie in Cultuur
19-04-2014 | Geen Reacties »

DSC_1637
Daar zat ik dan, donderdag 17 april om een uur of 11, achter een vrijwel leeg bureau. Woensdagavond geinstalleerd als wethouder in Ten Boer en donderdagmorgen eerst aan de koffie met gebak met het personeel van het gemeentehuis. En dan dat lege bureau. En één moment de vraag: wat nu?
Maar dat was meteen het laatste moment van die dag dat die vraag opkwam. Want er komt wat op je af, zo’n eerste dag. Dat is op een eerste dag als wethouder niet anders dan elke willekeurige andere eerste werkdag. Je drukt je p.c. aan, waar is het wachtwoord? Hoe werkt die elektronische agenda? Waar zijn de stukken voor die vergadering van na het weekend? Wanneer ga ik de collegestukken lezen en waar moet ik nou ook al weer een paraaf zetten. Op de foto voor bij het persbericht. Het verschil tussen portefeuille-overleg en portefeuillehoudersoverleg.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
04-04-2014 | Geen Reacties »

Goede voornemens om weer met mijn weblog te beginnen. Nu een beetje een suf begin door het kopieren van een persbericht. Maar ik moest wel: Marco van de Groninger Gezinsbode heeft een link naar dit weblog geplaatst en het laatste bericht was van november vorig jaar. Overigens heeft ie ook een link in het bericht opgenomen naar mijn LinkedInprofiel en dat moet ook nog aangepast. Bedankt Marco 😉
http://www.gezinsbode.nl/annie-postma-groenlinks-wethouderskandidaat-ten-boer/

Persbericht

Nadat de heer Stayen, fractievoorzitter van de grootste partij, Algemeen Belang, afstand had gedaan van zijn informateurschap, heeft de heer Bosch van de tweede partij, het CDA, deze opdracht overgenomen. Een en ander is in goed overleg met de betrokken partijen verlopen.

De afgelopen dagen heeft de heer Bosch gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de andere fracties in de gemeenteraad. Naar aanleiding van de resultaten hiervan wordt gekoerst op een college van CDA en GroenLinks, met gedoogsteun van de PvdA-fractie.
Wethouderskandidaat zijn de heer Peter Heidema (CDA) en mevrouw Annie Postma (GroenLinks).

De gesprekken worden de komende dagen voortgezet om te komen tot een collegeprogramma voor de komende 4 jaar. Ook moeten, in samenspraak met de raadsvoorzitter, nog afspraken worden gemaakt over de portefeuilleverdeling.

Naar verwachting zullen de wethoudersverkiezingen plaatsvinden op woensdag 16 april a.s.Geplaatst door Annie in Cultuur
07-03-2013 | 2 Reacties »

Onlangs schreef ik een stukje over de Amsterdamse GroenLinkswethouder Maarten van Poelgeest en zijn opvatting dat de gemeente soms een “makelaar voor dwarse types” moet zijn. Ik schreef toen al dat het bij de gemeente Groningen nog niet altijd even soepel loopt met een dergelijk makelaarschap. Een paar dagen later al, bleek dat dat inderdaad nog niet meevalt.
Uit het artikel ‘Inzenders haken af’ in het Dagblad van het Noorden van 5 maart blijkt dat de helft van de indieners bij de prijsvraag over het Suikerunieterrein al zijn afgehaakt. Ze zijn moe van de vele overleggen met de gemeente en hun aanvankelijke enthousiasme lijkt verdwenen door de gemeentelijke eisen en voorwaarden.
De gemeente Groningen heeft door de crisis veel braakliggende grond in bezit. Het is daarom van groot belang dat juist de stadjers actief betrokken worden bij het bedenken van manieren hoe die grond kan worden gebruikt. Initiatieven vanuit de stad moeten daarom maximale ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeenteraad heeft in januari naar aanleiding van een motie die GroenLinks samen met de PvdA en de Christenunie indiende al besloten dat het college meer werk moet maken van het tijdelijk gebruik van de braakliggende grond.
Naar aanleiding van het bericht in het Dagblad over de SuikerUnieprijsvraag heeft de GroenLinksfractie vragen aan het college gesteld.
De schriftelijke vragen zijn te vinden via deze link.Geplaatst door Annie in Cultuur
22-09-2012 | 5 Reacties »

Placeholder post politiekSocial Widgets powered by AB-WebLog.com.