Geplaatst door Annie in Cultuur
07-06-2015 | Geen Reacties »

kinderdichter

Eind 2014 werd ik door het Poeziepaleis benaderd met de vraag of het niet leuk zou zijn wanneer Ten Boer een kinderdichter zou krijgen. Een kinderdichter is een beetje vergelijkbaar met een stadsdichter: gedurende een bepaalde periode is er één dichter in stad of dorp die bijzondere gebeurtenissen “begeleidt” met een gedicht en de representant is van “de poezie” in die gemeente. Op de website van het Poeziepaleis staat meer informatie.

De kinderdichter van Ten Boer is gekozen uit een heleboel deelnemdende kinderen, leerlingen van de scholen in Ten Boer die mee hebben gedaan aan het project. Er zijn workshops gegeven op scholen (bv. door Kasper Peters de stadsdichter van Groningen) en de kinderen zijn geholpen bij hun eerste stappen op het dichterlijk pad.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
27-02-2015 | Geen Reacties »

Janny Wilkens van de NAMOnder dat motto organiseerde de gemeente Ten Boer afgelopen dinsdag een avond over het aanvragen van subsidie. Welke potjes zijn er, hoe vraag je dat aan, wat zijn de ervaringen van dorpsgenoten. In de loop van de avond werden Ineke Fial van de Weggeefwinkel, Ida en Nasri van de Multiculturele vrouwengroep en Jan Borkent van de tennisclub geinterviewd over hun ervaring met het opzetten van activiteiten en het al dan niet aanvragen van subsidie daarvoor.

Daarnaast waren er presentaties van Henriette Roorda van de Rabobank Noord Groningen en Janny Wilkens van de NAM over de subsidiemogelijkheden van deze organisaties. Welk soort plannen subsidieren ze, aan welke criteria moet je voldoen. De informatie uit de presentaties is terug te vinden op www.rabobank.nl/ng en op www.namplatform.nl
Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
01-10-2014 | Geen Reacties »

praathuisIn het kader van het leefbaarheidsproject ‘Wat is uw Deel’, dat de gemeente eerder dit jaar opzette, werd er door een aantal vrouwelijke inwoners van de gemeente het initiatief ingediend om vrouwen van diverse culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Het project werd gehonoreerd met een klein geldbedrag en kon van start.

De bedoeling is dat vrouwen uit verschillende culturen contact met elkaar hebben en een gezellige ochtend met elkaar doorbrengen. Het onderlinge gesprek bij een kop koffie of thee staat centraal, maar er kunnen ook andere activiteiten plaats gaan vinden. Ook wordt besproken of er extra taalles nodig is.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
20-08-2014 | Geen Reacties »

Afgelopen maandag vond in de kerk in Woltersum een bijeenkomst plaats van de NAM over aardbevingsbestendiger bouwen en herstellen. De kerk van Woltersum is onderdeel van een pilotproject waarin monumenten worden onderzocht op schade, maar vooral ook op mogelijkheden om ze te versterken en minder gevoelig te maken voor aardbevingen.
Dat is nog ingewikkeld genoeg, want er is natuurlijk in Nederland heel weinig ervaring mee. Landen waar “natuurlijke” aardbevingen voorkomen, zoals Italie, Japan, Amerika en Nieuw-Zeeland hebben wel expertise en daar wordt ook gebruik van gemaakt, maar voor Groningen is nog veel specifiek onderzoek nodig. Dat heeft enerzijds te maken met de oorzaak van de bevingen: aardgasbevingen vinden dichter aan het aardoppervlak plaats dan natuurlijke aardbevingen, en daarnaast zijn de omstandigheden hier anders dan bv. in Italie waar de ondergrond geen klei is maar rots, om maar één voorbeeld te noemen.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
28-07-2014 | 1 Reactie »

wapentenboer1Een tijdje geleden ging ik met o.a. de fractievoorzitter van GroenLinks Stad, Benni Leemhuis, naar een bijeenkomst van de Dialoogtafel. Een mooi moment om ook even het gemeentehuis van Ten Boer te laten zien.
In de raadszaal bleef hij stilstaan bij een plaquette die aan de muur hing. Het was een verklaring van de Hoge Raad van Adel en er was sprake van een Koninklijk Besluit uit 1912 en eentje uit 1972. Met name die laatste was intrigerend. Was er dan pas in 1972 een besluit genomen over hoe het wapen van de gemeente Ten Boer eruit zou moeten zien?
Maar zoals het gaat met die dingen, het raakte al snel naar de achtergrond. Tot ik vorige week een mailtje van hem kreeg. Bij toeval was hij gestuit op een Wikipediapagina die alleen over het wapen van de gemeente Ten Boer gaat.wapentenboer3
Uit het artikel en de achterliggende informatie blijkt dat er wel wat gedoe is geweest rond het wapen. In 1910 vroeg de gemeente een wapen aan. Het zag er heel anders uit dan het huidige wapen, het was naar het oordeel van de Hoge Raad van Adel veel te druk en “niet heraldisch”. Nadat meerdere varianten werden besproken is uiteindelijk in 1912 het huidige wapen goedgekeurd. De belangrijkste onderdelen zijn de abtsstaven, die verwijzen naar de kerkelijke macht en de kloosters die in Ten Boer hebben gestaan en de golven, die verwijzen naar de invloed van het water en de wereldlijke macht, m.n. die van de waterschappen.
Het Koninklijk Besluit van 1972 ging over de kroon op het wapen. Die was nooit officieel goedgekeurd. De gemeente gebruikte het wapen met het kroontje erop al sinds de jaren ’30, maar het in 1912 goedgekeurde exemplaar was een wapen zonder kroon. Dat is dus in 1972 nog rechtgezet.
Het hele verhaal staat op de Wikipediapagina en op een website gewijd aan o.a. Nederlandse gemeentewapens.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.