Geplaatst door Annie in Financien
24-03-2015 | 1 Reactie »

Molen Ten PostIn de raadsvergadering van morgen, woensdag 25 maart, wordt voor het eerst in het openbaar gesproken over de bezuinigingen die het college van Ten Boer voorstelt in het kader van het artikel 12-traject. Ik vind zelf dat we er goed in geslaagd zijn om de voorzieningen in Ten Boer te ontzien en daarmee het effect op de leefbaarheid heel beperkt te houden. Die leefbaarheid staat onder druk door bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek, dreigende krimp, een stagnerende woningmarkt.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Economie
16-03-2015 | 1 Reactie »

discussie Snel internet in het “buitengebied” is een populair onderwerp op het moment. Menig politieke partij maakt zich er hard voor in de lopende verkiezingscampagne voor Provinciale Staten, maar het thema staat al wat langer op de agenda.
Morgenavond, dinsdagavond 17 maart om 19.30 uur, vindt er in het Buurhoes in Ten Boer een discussieavond plaats over snel internet in Noord-Groningen. Wil je meepraten, meld je dan aan via de website van Breedband Noord-Groningen, maar van mij mag je zonder aanmelding morgen ook naar binnen 😉

Her en der in Nederland lopen initiatieven om ook het platteland aan te sluiten op snel internet, in vrijwel alle gevallen gaat het om glasvezel. Koen Salemink heeft onderzoek gedaan naar de succes-en faalfactoren van deze initiatieven en heeft op basis daarvan conclusies en adviezen geformuleerd. Het belangrijkste advies was dat de schaalgrootte van belang is wanneer er daadwerkelijk moet worden aanbesteed en aangelegd. De provincie zou hier een rol in moeten spelen en alle initiatieven die in de provincie zijn ontstaan moeten proberen te bundelen.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
15-03-2015 | Geen Reacties »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Al ruim een jaar wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Ten Boer. In december 2013 is gestart met een nota van uitgangspunten waarin o.a. is opgenomen dat de agrarische sector zo min mogelijk moet worden belemmerd, dat er aandacht moet zijn voor de functiewijziging van vrijkomende agrarische bebouwing, aandacht voor cultureel erfgoed en dat er vanaf het begin wordt opgetrokken met externe organisaties, zoals LTO en provincie Groningen.
Wat redelijk uniek is, is dat alle 90 agrariers in de gemeente het aanbod hebben gehad om met de opstellers van het bestemmingsplan in gesprek te gaan over hun bedrijf, hun bouwblok, hun toekomstwensen etc.
Ongeveer 50 van hen heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Er zijn informele gesprekken gevoerd met twee cultuurhistorische verenigingen uit de gemeente, de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en Libau.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
27-02-2015 | Geen Reacties »

Janny Wilkens van de NAMOnder dat motto organiseerde de gemeente Ten Boer afgelopen dinsdag een avond over het aanvragen van subsidie. Welke potjes zijn er, hoe vraag je dat aan, wat zijn de ervaringen van dorpsgenoten. In de loop van de avond werden Ineke Fial van de Weggeefwinkel, Ida en Nasri van de Multiculturele vrouwengroep en Jan Borkent van de tennisclub geinterviewd over hun ervaring met het opzetten van activiteiten en het al dan niet aanvragen van subsidie daarvoor.

Daarnaast waren er presentaties van Henriette Roorda van de Rabobank Noord Groningen en Janny Wilkens van de NAM over de subsidiemogelijkheden van deze organisaties. Welk soort plannen subsidieren ze, aan welke criteria moet je voldoen. De informatie uit de presentaties is terug te vinden op www.rabobank.nl/ng en op www.namplatform.nl
Lees meer »Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
21-02-2015 | Geen Reacties »

koeweblogDe laatste weken, maanden, gaat het in de media, maar ook in mijn dagelijks werk, heel veel over de gaswinning en de aardbevingen. Het ligt dus erg voor de hand om hierover een weblogstukje te schrijven. Maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik moet beginnen of eindigen als het om dit onderwerp gaat. Wat valt er nog toe te voegen aan alles wat er al gezegd en geschreven wordt?
Daarom maar een ander onderwerp. Onlangs was ik in Apeldoorn bij een bijeenkomst van de VNG onder de titel “de dag van de agrarische gemeente”. Een hele middag informatie over ontwikkelingen op het platteland: van mestbeleid tot leegstaande boerderijen en van het melkquotum tot de omgevingswet. In verschillende deelsessies kwam alles aan de orde. Waar ik zelf het meest van onder de indruk was, was één van de inleidingen die de titel had “Volksgezondheid en veehouderij”.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.