Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
30-11-2015 | Geen Reacties »

pariscop21Ten Boer ondertekent klimaatverklaring

Van maandag 30 november tot en met vrijdag 11 december vindt de klimaatconferentie COP21 plaats in Parijs.
Tijdens deze mondiale duurzaamheidsconferentie leveren meer dan 300 Nederlandse gemeenten hun bijdrage door een klimaatverklaring voor ‘daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid’ te presenteren. Namens de gemeente Ten Boer heeft wethouder Annie Postma deze verklaring ondertekend.

Energieneutraal

Gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Ten Boer heeft als ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken zet de gemeente in op het opwekken van duurzame energie door middel van bijvoorbeeld zon en wind. Tegelijkertijd stimuleert de gemeente Ten Boer energiebesparing bij haar inwoners. Bijvoorbeeld door deelname aan het energieloket.
De klimaatverklaring is te vinden op de website van het Klimaatverbond.Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
02-07-2015 | Geen Reacties »

fotoenergieloketVanochtend is het Energieloket Groningen door gedeputeerde Nienke Homan en een aantal wethouders van de verschillende Groninger gemeenten geopend. Gestart werd op de homepage waarop je als bezoeker je eigen gemeente kunt kiezen. Nienke Homan koos een van de gemeentes en opende daarmee officieel het digitale Energieloket, met de woorden: “Zo simpel is het!”

Wat vind ik bij het Energieloket?
Als inwoner van een van de Groninger gemeenten vindt u alles wat u altijd al wilde weten over energie en energiebesparing. Uw energierekening verlagen? Met deze hitte uw huis koel houden? En in de winter warm? Ontdek wat u kunt doen met onze online quickscan! U krijgt gelijk een overzicht met daarin de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen. Een bedrijf kiezen? Op onze website vindt u betrouwbare, lokale en regionale aanbieders. Benieuwd of er subsidie of goedkope financiering is? Wij hebben alle financieringsmogelijkheden op een rij gezet! Maakt u zich zorgen over de uitvoering? Wij hebben een handige checklist gemaakt, zodat u kritische vragen kunt stellen tijdens de uitvoering. Kortom, alles wat u nodig hebt om bewust te wonen!energieloketwebsite

De verschillende gemeentelijke subsites worden de komende tijd nog verder gevuld met plaatselijke informatie. Over bedrijven die in de gemeente kunnen helpen bij energiebesparing, specifiek gemeentelijke regelingen of, zoals in Ten Boer, over de activiteiten van de Millenniumwerkgroep.Geplaatst door Annie in Economie
21-06-2015 | Geen Reacties »

Alle inwoners en bedrijven in het buitengebied van Noord-Groningen ontvangen deze week een uitnodiging om een vragenlijst over snel internet in te vullen. De vragenlijst heeft als doel om duidelijk te krijgen wie interesse heeft in snel internet en waar de behoefte het grootst is. De resultaten tellen mee bij de beslissing waar breedband straks als eerste zal worden uitgerold.

Ter bevordering van economie en leefbaarheid
Om inwoners en bedrijven via een vragenlijst te betrekken bij Breedband komt Het initiatief om de inwoners en bedrijven te benaderen komt van Breedband Noord-Groningen, een samenwerkingsverband van negen gemeenten. Alle gemeenten zijn er van overtuigd dat de internetverbinding in het buitengebied van de regio Noord-Groningen sterk moet worden verbeterd. Dat is nodig om de economie en de leefbaarheid in de regio verder te bevorderen. De huidige internetsnelheid is voor steeds meer inwoners en bedrijven niet snel genoeg en de verwachting is dat de behoefte aan snel internet de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Cultuur
07-06-2015 | Geen Reacties »

kinderdichter

Eind 2014 werd ik door het Poeziepaleis benaderd met de vraag of het niet leuk zou zijn wanneer Ten Boer een kinderdichter zou krijgen. Een kinderdichter is een beetje vergelijkbaar met een stadsdichter: gedurende een bepaalde periode is er één dichter in stad of dorp die bijzondere gebeurtenissen “begeleidt” met een gedicht en de representant is van “de poezie” in die gemeente. Op de website van het Poeziepaleis staat meer informatie.

De kinderdichter van Ten Boer is gekozen uit een heleboel deelnemdende kinderen, leerlingen van de scholen in Ten Boer die mee hebben gedaan aan het project. Er zijn workshops gegeven op scholen (bv. door Kasper Peters de stadsdichter van Groningen) en de kinderen zijn geholpen bij hun eerste stappen op het dichterlijk pad.

Lees meer »Geplaatst door Annie in Financien
03-06-2015 | Geen Reacties »

bezuinigingen2Veel inwoners van Ten Boer kennen een woord dat veel andere Nederlanders weinig zegt, nl. “artikel12-status”.
Het wil zeggen dat je als gemeente je financiele problemen niet meer zelf binnen een redelijke termijn kunt oplossen en daarvoor de hulp van de rijksoverheid inroept. In Ten Boer zijn die problemen ontstaan door het inzakken van de woningmarkt en dure bouwgrond. Veel gemeenten hebben daar mee te maken, maar in Ten Boer leidde het tot een tekort van 10 miljoen, een veel te groot bedrag om zelf op te kunnen brengen.
Een groot deel van het tekort zal worden opgevangen door een extra bijdrage uit het Gemeentefonds, maar Ten Boer moet zelf ook een bijdrage leveren, nl. zo’n 4 miljoen. Daarvoor moet er bezuinigd worden. Afgelopen woensdag 27 mei sloten we in de raadsvergadering een lange periode van werken aan onze zogenaamde saneringsbegroting af.
De afgelopen maanden zijn we daar als bestuur en organisatie hard mee bezig geweest. Als uitgangspunt hadden we genomen dat we een aantal zaken uit de wind wilden houden. Voorzieningen als de dorpshuizen, de sportvoorzieningen, het armoedebeleid, het jongerenwerk, de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk moeten soms wel subsidie inleveren, maar mogen absoluut niet in hun voortbestaan worden bedreigd.

Lees meer »Social Widgets powered by AB-WebLog.com.