Geplaatst door Annie in Financien
03-06-2015 | Geen Reacties »

bezuinigingen2Veel inwoners van Ten Boer kennen een woord dat veel andere Nederlanders weinig zegt, nl. “artikel12-status”.
Het wil zeggen dat je als gemeente je financiele problemen niet meer zelf binnen een redelijke termijn kunt oplossen en daarvoor de hulp van de rijksoverheid inroept. In Ten Boer zijn die problemen ontstaan door het inzakken van de woningmarkt en dure bouwgrond. Veel gemeenten hebben daar mee te maken, maar in Ten Boer leidde het tot een tekort van 10 miljoen, een veel te groot bedrag om zelf op te kunnen brengen.
Een groot deel van het tekort zal worden opgevangen door een extra bijdrage uit het Gemeentefonds, maar Ten Boer moet zelf ook een bijdrage leveren, nl. zo’n 4 miljoen. Daarvoor moet er bezuinigd worden. Afgelopen woensdag 27 mei sloten we in de raadsvergadering een lange periode van werken aan onze zogenaamde saneringsbegroting af.
De afgelopen maanden zijn we daar als bestuur en organisatie hard mee bezig geweest. Als uitgangspunt hadden we genomen dat we een aantal zaken uit de wind wilden houden. Voorzieningen als de dorpshuizen, de sportvoorzieningen, het armoedebeleid, het jongerenwerk, de bibliotheek en het peuterspeelzaalwerk moeten soms wel subsidie inleveren, maar mogen absoluut niet in hun voortbestaan worden bedreigd.

Ook het hele sociale domein is niet op bezuinigd; met de decentralisaties van rijks-en provinciale taken naar de gemeenten is al stevig gekort en de situatie is nog zo onzeker en onduidelijk dat we ervoor hebben gekozen dit hele terrein buiten de bezuinigingen te houden.bezuinigingen1
Wat uiteindelijk overbleef was een lijst van 14 onderwerpen waarop bezuinigd zou kunnen worden. De afgelopen maand is de lijst aangevuld met voorstellen rond de lokale belastingen om te kijken of er aan de inkomstenkant nog iets mogelijk was.
Dat heeft er toe geleid dat de helft van het benodigde bedrag uit bezuinigingen op personele zaken komt: vacatures die niet worden ingevuld, kortingen op de samenwerking met Groningen. Daarnaast moeten bibliotheek, zwembad en speelplekken op een goedkopere manier in stand gehouden worden.
Aan de inkomstenkant is er voor gekozen om de bouwleges te verhogen. De OZB is al behoorlijk hoog, omdat dat al eerder in het artikel 12-traject werd gevraagd van de gemeente.

De komende twee jaar hebben we de tijd om alle bezuinigingen goed en zonder teveel schade te realiseren. De personele bezuinigingen zijn het gemakkelijkst en allemaal al afgesproken en geregeld. Dat betekent dat we over de helft van het bedrag al geen zorgen meer hoeven te hebben.
De lastigste twee bezuinigingen zijn die op het zwembad en op de bibliotheek. Beide voorzieningen willen we op een volwaardige manier in stand houden, maar dat kan niet op de manier zoals het nu gaat. Het zwembad is een dure voorziening en zonder bijdrage van het zwembad halen we de bezuinigingen niet. Bij de bibliotheek zijn de hoge kosten van de huisvesting het probleem. De komende maanden hopen we snel zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden om de bezuinigingen op deze twee rond te krijgen. Lukt dat, dan zit het meeste denkwerk erop en is het een kwestie van invoeren en uitvoeren.

De bezuinigingsvoorstellen en de notitie over de lokale belastingen is te vinden via de agenda van de raadsvergadering van 27 mei.

Een eerder stukje over de bezuinigingsvoorstellen is te vinden via deze link.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.