Geplaatst door Annie in Cultuur
27-02-2015 | Geen Reacties »

Janny Wilkens van de NAMOnder dat motto organiseerde de gemeente Ten Boer afgelopen dinsdag een avond over het aanvragen van subsidie. Welke potjes zijn er, hoe vraag je dat aan, wat zijn de ervaringen van dorpsgenoten. In de loop van de avond werden Ineke Fial van de Weggeefwinkel, Ida en Nasri van de Multiculturele vrouwengroep en Jan Borkent van de tennisclub geinterviewd over hun ervaring met het opzetten van activiteiten en het al dan niet aanvragen van subsidie daarvoor.

Daarnaast waren er presentaties van Henriette Roorda van de Rabobank Noord Groningen en Janny Wilkens van de NAM over de subsidiemogelijkheden van deze organisaties. Welk soort plannen subsidieren ze, aan welke criteria moet je voldoen. De informatie uit de presentaties is terug te vinden op www.rabobank.nl/ng en op www.namplatform.nl
De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een stimuleringsfonds. Voor beide gelden weer andere criteria.
Janny Wilkens van de NAM vertelt over de verschillende NAM en Dialoogtafelpotjes. Eigenlijk zijn er drie waar inwoners van de negen aardbevingsgemeenten een beroep op kunnen doen: het NAM leefbaarheids-en duurzaamheidsprogramma, het Loket Leefbaarheid en (binnenkort) de Economic Board. Ook hier gelden weer verschillende soorten criteria die op de websites terug te vinden zijn.

loket leefbaarheidOver het Loket Leefbaarheid werd nog een toelichting gegeven door Jan Boer, vicevoorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen en Sjouke Bakker, medewerker van de VGD. Hier kunnen allerlei kleinere en grotere initiatieven terecht die de leefbaarheid in de dorpen in het aardbevingsgebied ondersteunen (tot 10.000 euro). Vadan de Bruijn uit Ten Post gaf een korte presentatie over het gehonoreerde initiatief van het buurtje Kroddeburen, waar een picknickplek bij een speelplaats wordt opgeknapt en uitgebreid.

In de pauze kon informatiemateriaal worden meegenomen van de aanwezige organisaties, maar ook van het Oranjefonds en Landschapsbeheer die ook beide zo hun mogelijkheden voor subsidie kennen. Het Oranjefonds is bijvoorbeeld bekend van NLDoet en Burendag, Landschapsbeheer kan ondersteunen bij het instandhouden van bos(jes), erven, houtsingels etc. Ze organiseren de Natuurwerkdag en doen projecten op scholen.

Een erg leuk onderdeel was de presentatie van Tony Dam en Harrie Meijer. Tony Dam heeft jarenlange ervaring met het binnenslepen van subsidies voor veel verschillende doelen, bv. de restauratie van de Widde Meul’n in Ten Boer. Harrie Meijer heeft vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer ervaring met subsidies aanvragen voor bv. speelplekken. Hij benadrukte het maken van een goed projectplan en het inleven in de subsidieverstrekker. Waarom zouden ze precies jou of jouw project geld moeten geven? Beide mannen gaven aan bereid te zijn andere subsidievragers te ondersteunen bij hun aanvraag (contact met hen kan via de gemeente Ten Boer).
Harrie vertelde nog dat de Vereniging Dorpsbelangen ook een lijst fondsen op hun website heeft geplaatst als service aan inwoners.

Aan het eind van de avond was er nog ruimte voor vragen. Eén van de meest bediscussieerde kwesties was wat de definitie van leefbaarheid is. Met name de voetbalclubs hadden moeite met de beperking die er in de praktijk geldt voor hun aanvragen. Zij vinden zichzelf belangrijk voor de leefbaarheid in veel dorpen, maar de vereiste dat je lid moet zijn van de club om te kunnen meeprofiteren van toegekende subsidie beperkt hun mogelijkheden op subsidie uit de diverse potjes.
Vanuit het Loket Leefbaarheid werd aangegeven dat de criteria niet altijd keihard zijn en vanuit het programma van de NAM wordt altijd contact opgenomen met de indieners, zodat ook nog een toelichting mogelijk is.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.