Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
21-02-2015 | Geen Reacties »

koeweblogDe laatste weken, maanden, gaat het in de media, maar ook in mijn dagelijks werk, heel veel over de gaswinning en de aardbevingen. Het ligt dus erg voor de hand om hierover een weblogstukje te schrijven. Maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik moet beginnen of eindigen als het om dit onderwerp gaat. Wat valt er nog toe te voegen aan alles wat er al gezegd en geschreven wordt?
Daarom maar een ander onderwerp. Onlangs was ik in Apeldoorn bij een bijeenkomst van de VNG onder de titel “de dag van de agrarische gemeente”. Een hele middag informatie over ontwikkelingen op het platteland: van mestbeleid tot leegstaande boerderijen en van het melkquotum tot de omgevingswet. In verschillende deelsessies kwam alles aan de orde. Waar ik zelf het meest van onder de indruk was, was één van de inleidingen die de titel had “Volksgezondheid en veehouderij”.

In de provincie Groningen hebben we strenge regels waar het gaat om intensieve veehouderij. Deze inleiding liet duidelijk zien waarom dat een goede zaak is. Met name de intensieve veehouderij (en dan vooral de pluimveehouderij en de varkenshouderij) in bv. een provincie als Noord-Brabant is een behoorlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Bekend zijn natuurlijk de uitbraken van vogelgriep of varkenspest, maar de structurele uitstoot van stoffen is eigenlijk voor de mens veel gevaarlijker. Het gaat dan vooral om ammoniak en fijnstof (naast bv. de mestvervuiling van het grondwater met fosfaat en nitraat). Dat fijnstof kan bestaan uit allerlei verschillende stoffen. Eén van de stoffen die problematischer lijkt dan tot nu toe werd aangenomen (veel fijnstofonderzoek richtte zich in het verleden alleen op verkeer en industrie) lijkt endotoxine, eigenlijk een restant van een bacterie. Je kunt er griepachtige klachten van krijgen, maar ook chronische longklachten. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan, maar het ziet ernaaruit dat de grenswaarden drastisch naar beneden zullen worden bijgesteld. En dan krijgt de intensieve veehouderij er naast een mestprobleem ook een endotoxineprobleem bij.

20150219_presentatie-prof-heederik-volksgezondheid-en-veehouderijSocial Widgets powered by AB-WebLog.com.