Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
23-12-2014 | Geen Reacties »

woldwijk1
De aankoop van de gronden Woldwijk heeft de gemeente Ten Boer weinig geluk gebracht. Integendeel: het is een molensteen gebleken. Tot nu toe hebben we vooral last gehad van de grond: het heeft veel geld gekost, we hebben er niet mee kunnen doen wat we van plan waren, nl. huizen op bouwen, het heeft ons de artikel 12-status bezorgd en het verpachten van de grond levert ons op dit moment niet eens genoeg op om de rentelasten van grond en boerderij te dekken. Reden genoeg om te kijken naar mogelijke alternatieven.

Er zijn eigenlijk drie hoofdopties:

1. Verpachten: dat is de makkelijkste optie, het levert geld op, je hebt er weinig werk van en je houdt de grond in bezit. Kortom: het is een veilige optie, maar het biedt weinig meerwaarde en levert relatief weinig op.

2. Verkopen: dat is een gevoelsmatige en financiele nederlaag: voor veel geld gekocht, afgeboekt en dan nu voor landbouwwaarde verkopen? Je weet niet of je het ooit nog kunt of moet gebruiken, maar wanneer je het verkoopt is het niet aannemelijk dat je het ooit weer terugkoopt.
Ook financieel lijkt het aantrekkelijker dan het is. Verkoop scheelt de kapitaalslasten die nu in de boeken staan en dat is zo’n 60.000 euro per jaar. Veel aantrekkelijker is om te proberen geld te verdienen met de grond, wanneer je de rentekosten terug kunt verdienen en er meer geld uit kunt halen dan de huidige pacht, dan verdien je geld èn je houdt de grond in bezit.

3. En dat brengt me bij de aantrekkelijkste optie op dit moment: de grond niet verkopen, maar proberen geld te verdienen door andere bestemmingen. We willen gaan proberen op drie manieren meerwaarde uit de grond te krijgen: enerzijds financieel, het moet mogelijk zijn meer geld te generen dan we nu doen, ten tweede willen we dat, in ieder geval grotendeels, doen door een duurzame invulling en tot slot ook door de gemeenschap van Ten Boer daarvan te laten meeprofiteren, waarbij nog helemaal openligt hoe we dat precies kunnen en willen gaan doen. En niet de gemeente gaat die invulling regelen: inwoners van de gemeente Ten Boer kunnen hun eigen plannen hier realiseren.

Er zijn al wel wat contacten gelegd en wat mogelijkheden verkend. Het aanleggen van een zonneweide met zonnepanelen is een reele mogelijkheid, het biedt ook een mooie kans om inwoners te betrekken bij de invulling van het gebied en om ze te laten meeprofiteren. Een energiecooperatie van inwoners zou daar een rol in kunnen spelen, maar er zijn ook bedrijven die mogelijk geinteresseerd zijn.
Het aanplanten van bv. wilgentenen of olifantengras zou interessant kunnen zijn, bv in combinatie met het verlagen van de energiekosten van het zwembad.
Andere mogelijkheden: volkstuintjes, een zorgboerderij, kleine windmolens, experimenten met aardbevingsbestendig bouwen etc. woldwijk2

Ik ben (inmiddels) optimistisch over de slagingskansen van dit voorstel. Maar er gebeurt nog niets definitiefs. We nemen een jaar, of korter als dat kan, de tijd om te kijken of we, samen met een aantal inwoners en andere geinteresseerden, Ten Boer nog iets kunnen bieden met de grond in Woldwijk en er niet alleen OZB-verhogingen en bezuinigingen aan overhouden.

Hebt u zelf een plan? Neem contact op en kom het bespreken: a.postma@tenboer.nl We zullen de komende maanden ook via de media en op andere manieren inwoners proberen te stimuleren om met concrete plannen te komen.

Lees hier alvast meer over het plan en de voorwaarden waaronder initiatieven kunnen meedoen: raadsvoorstelwoldwijkSocial Widgets powered by AB-WebLog.com.