Geplaatst door Annie in Wonen
26-10-2014 | Geen Reacties »

Ondertek2
Vanaf het begin van mijn wethouderschap in Ten Boer is alles wat met bouwen en wonen te maken heeft een belangrijk thema. Logisch; het grote tekort van de gemeente komt door het afwaarderen op bouwgrond, de lopende grondexploitatie van het uitbreidingsplan Dijkshorn vraagt om de verkoop van enkele huizen per jaar, elke verkochte woning levert bewoners die het draagvlak onder de voorzieningen verstevigen en de verkoop van kavels en huizen is ook een aanwijzing voor de stand van de (lokale) economie. De laatste tijd trekt de verkoop van huizen weer wat aan, maar het aardbevingsgebied merkt daar nog niet veel van. Veel mensen hebben toch aarzelingen bij het kopen van een huis in het gebied en de regelingen en oplossingen van bouwers, overheid en NAM voor de problematiek zijn nog niet duidelijk genoeg.
Maar ondertussen doen we in Ten Boer wel pogingen om de boel weer een beetje op gang te krijgen. Mijn voorganger had al ontwikkelovereenkomsten met Timmer Bouw en Groothuis Wonen gesloten en één van mijn eerste officiele handelingen was het tekenen van een ontwikkelovereenkomst voor 12 twee-onder-éénkappers van VDM in Dijkshorn.

woonbeurs2Maar overeenkomsten tekenen verkoopt nog geen huizen. We zijn dus plannen gaan maken om actief de verkoop te bevorderen. In het verleden heeft Ten Boer wel deelgenomen aan woonbeurzen in bv. Martini Plaza, maar dat leverde niet al teveel op. Na wat praten en brainstormen hebben we besloten om zelf in Ten Boer een woonbeurs(je) te houden. Met als locatie het tijdelijke verzorgingshuis Innersdijk dat tegenover het uitbreidingsplan Dijkshorn ligt.
Na veel voorbereidingswerkzaamheden was het afgelopen weekend zover. In Innersdijk waren een aantal bouwers, installateurs etc. aanwezig (Groothuis, VDM, de Notebomersgroep, Havenga, Woldhuis, Van Doorn), maar ook makelaardij Beks/Regiobank, notaris Emmius, de NAM en KUUB.
Op vrijdagavond werd de beurs geopend en vond er ook een discussie met raadsleden plaats over de nieuwe woonvisie die de gemeente gaat opstellen. Er was ook plaats voor inbreng van deskundigen als woningbouwcorporatie Wierden en Borgen, Beks Makelaars en de Zorggroep Groningen. Er werd gesproken over diverse thema’s als wonen en zorg,woonbeurs3 aardbevingsbestendig bouwen, de huursector, duurzaam bouwen, bouwen voor doelgroepen etc. Een goed eerste begin van het traject om tot een nieuwe woonvisie te komen. In het zaaltje waar we aan het praten waren over deze thema’s was duidelijk het geroezemoes te horen dat van de woonbeurs kwam. Een bemoedigend geluid en dat bleek ook te kloppen, de opkomst van belangstellenden was op de vrijdagavond ronduit goed te noemen. Een hoopvol teken voor de zaterdag, maar het blijft natuurlijk altijd afwachten. En dat bleek ook zo te zijn, de opkomst op de zaterdag was heel wisselend; soms extreem rustig en dan ineens weer een golf bezoekers. We zullen nog wat uitgebreider gaan evalueren en ook de standhouders daarbij om hun mening vragen, maar bij navraag aan het eind van de beurs bleek dat het grootste deel van de standhouders tevreden was, er waren veel vervolgafspraken gemaakt voor de Timmwoningen van VDM, voor de appartementen van Notebomer en in mindere mate voor de wat duurdere huizen van Groothuis. Ook was er de nodige belangstelling voor kavels in onze gemeentelijke stand.
Nog te vroeg om te zeggen dat we er een traditie van gaan maken, maar ik ben zeker niet ontevreden.
Tot slot: in Dijkshorn is ook ruimte voor CPO-projecten (zelf of samen bouwen), wil je daar meer over weten, kijk dan op www.ruimte-om-te-bouwen.nl of op de website van KUUB.
Meer weten over wonen in Ten Boer in algemene zin? Kijk dan op www.wonenintenboer.nl of op de Facebookpagina Wonen in Ten Boer.
Of mail of bel met de gemeente Ten Boer: gemeente@tenboer.nl en 050-3028888.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.