Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord.
06-10-2014 | 7 Reacties »

innersdijkSinds eind 2011 is verpleeghuis Innersdijk tijdelijk in Ten Boer gevestigd. Innersdijk was op zoek naar een plek, omdat er in Beijum nieuw gebouwd zou worden en er in de stad niet zo snel een geschikte tijdelijke plek te vinden was. In Ten Boer ligt langs de Stadsweg een heleboel grond te wachten op een bestemming. Het was ooit de bedoeling dat hier de woonwijk Woldwijk zou verrijzen, maar door de crisis is dat verder weg dan ooit. Dat heeft de gemeente Ten Boer al zo’n 6 miljoen euro gekost, dus wat huuropbrengsten van een tijdelijke vestiging van Innersdijk was wel welkom.
Maar Innersdijk maakt ook deel uit van de Zorggroep Groningen, net als zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer. De goede relaties waren er dus al. En ook in Innersdijk in Beijum waren tijdelijk of meer permanent inwoners van de gemeente Ten Boer gehuisvest. Allemaal redenen om Innersdijk welwillend tegemoet te treden.

De planning was dat eind dit jaar de nieuwbouw in Beijum klaar zou zijn, de vergunning loopt dan ook af op 1 december a.s. Maar door alle wijzigingen en onzekerheden in de zorg aarzelde de Zorggroep om definitief een beslissing te nemen over de nieuwbouw. Onduidelijk was voor hoeveel plekken financiering zou komen en hoe de toekomst van de intramurale zorg eruit zou komen te zien. Ook de banken waarmee ze contact hadden over de financiering van de nieuwbouw hadden zo hun vraagtekens bij de situatie.
Maar als alles goed gaat ligt er eind dit jaar een plan voor de nieuwbouw in Beijum.
Dat betekent wel dat de Zorggroep heeft gevraagd om een verlenging van hun verblijf in Ten Boer. Nou is daar niet zoveel op tegen, maar het is wel in tegenspraak met de toezeggingen uit 2012. Een aantal mensen wees ons daar ook op op de informatiebijeenkomst die we onlangs voor omwonenden hielden. En ze hadden gelijk natuurlijk, maar voor ons was de verklaring van de Zorggroep overtuigend genoeg om positief te staan ten opzichte van een langer verblijf.
De opkomst op de informatiebijeenkomst was laag en er waren maar een paar mensen die er echt problemen mee hadden. Wat wel een duidelijk punt van aandacht is, is de verkeerssituatie op de Stadsweg en op de kruising met de Verlaatweg. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor lichtoverlast. De medewerkers van Innersdijk gaven aan dat dit vooral te maken heeft met de veiligheid voor het personeel, maar men beloofde te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn.
Hoe lang Innersdijk nog blijft is nog niet duidelijk, maar ik begreep dat gestreefd wordt naar een vertrek per half 2016. Maar dat zal duidelijker worden wanneer de nieuwe vergunningaanvraag binnen is en wanneer een definitief bouwplan met financiering klaar is.
Voor alle duidelijkheid: Innersdijk moet opnieuw een vergunning aanvragen en tegen de beslissing daarop is bezwaar en beroep mogelijk.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.