Geplaatst door Annie in Ruimtelijke Ord., Wonen
12-06-2014 | Geen Reacties »

Fundatie ZwolleDonderdag 5 en vrijdag 6 juni vond het jaarlijkse “uitje” van het Provincaal Bouwheerschap plaats. Wethouders en beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening uit de provincie Groningen worden uitgenodigd om met de provincie op werkbezoek te gaan aan de hand van een thema. Nog voor mijn eerste werkdag in Ten Boer werd mij al voorgehouden dat dit een niet te missen evenement was: een leuke manier om kennis te maken met de nieuwe collega’s en altijd een mooi inhoudelijk programma.
Wie ben ik om dit soort adviezen te negeren en dus gaven beleidsregisseur Jakob Kingma en ik ons op voor de aflevering van 2014. Het thema van dit jaar was “herbestemming, een tweede leven voor publieke en agrarische gebouwen”. Een thema waar we op dit moment in Ten Boer maar beperkt mee te maken hebben, maar het is niet onwaarschijnlijk dat we er in de toekomst meer mee geconfronteerd worden. En ook voor de enkele keer dat het nu voorkomt, zoals binnenkort het leegkomen van o.b.s. De Lessenaar in Ten Post, is het goed kennis en inspiratie op te doen bij “de buren”.

Die buren woonden in Overijssel. Op de eerste dag werden we ‘s morgens ontvangen op het stadhuis van Zwolle door wethouder Ed Anker en na een uitgebreide inleiding over de visie van de stad Zwolle op leegstand (“een gebouw is iets anders dan vastgoed”) wandelden we onder deskundige leiding door Zwolle en stonden stil bij een aantal hoogtepunten. Ten eerste Museum De Fundatie. Niet leegstaand en geen tweede leven, maar misschien wel een tiende leven. En sinds een paar jaar uitgebreid met een modernistisch ei (of De Wolk) op het oude gebouw. Directeur Ralph Keuning schetste het ingewikkelde, maar succesvolle traject van Museum De Fundatie tot wat het nu is. Op het moment loopt er ook een bijzonder interessante tentoonstelling “De Macht” over het idealisme van kunstenaars, met werken van Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Joseph Beuijs en de in Groningen ook niet onbekende Andres Serrano.
boekhandel Waanders
In het centrum van Zwolle kwam op een gegeven moment de Broerenkerk leeg te staan. “Meneer Waanders”, zoals hij door de architecten werd genoemd die de omvorming van de kerk tot boekhandel hebben begeleid, investeerde miljoenen en nu is in de kerk een boekhandel gevestigd die prachtig is aangepast aan de kerkelijke omgeving. Er vinden concerten en lezingen plaats en er is een brasserie in gevestigd. Maar bovenal is het een prachtige en goed gesorteerde boekhandel. En ken je Zwolse Hermen al? Ook hij is te zien in de Broerenkerk.
In de wijk Pierik in Zwolle ligt De Oude Ambachtsschool, waar een bijna klassiek verhaal bij hoort: een leegstaand gebouw, in dit geval een school, wordt gekraakt, de kunstenaars die er in gevestigd zijn willen er graag blijven, de gemeente probeert het mogelijk te maken, de woningcorporatie draagt het project en nu zijn er huurwoningen en ateliers in gevestigd. Een mooi voorbeeld, niet uniek meer, maar wel heel belangrijk voor de bewoners van het complex, voor de buurt en natuurlijk voor het behoud van erfgoed. Verontrustend is wel dat corporaties steeds minder mogelijkheden hebben, financieel en qua regelgeving, om dit soort dingen te doen.

Aan het eind van deze eerste dag bracht de bus ons naar Almelo waar we ging overnachten en waar de tweede dag zich grotendeels zou afspelen. Aan het begin van de ochtend werden we ontvangen op het stadhuis van Almelo, waar kersverse wethouder Claudio Bruggink, twee dagen eerder geinstalleerd, ons toesprak en we een korte geschiedenis van Almelo geschetst kregen door landschapsarchitect Wanda Roskam. Almelo staat voor grote opgaven als het gaat om renovatie, herbestemming en herinrichting. De geschiedenis van Almelo als textielstad is bekend en de economische hoogte-en dieptepunten die de stad heeft gekend hebben niet altijd hotel huis van bewaringgeleid tot een zorgvuldige omgang met de stad. Dat maakt dat er kleine parels van herbestemming zijn: het hotel/B&B gevestigd in het voormalige Huis van Bewaring, het restaurant Kreta dat een fabriekspijp heeft geintegreerd in z’n eetzaal, het Twenthecentrum, een voormalige spinnerij waar allerlei dienstverlenende organisaties zijn gevestigd en de twee ziekenhuizen het Ireneziekenhuis (nu hotel) en het Sint-Elisabethziekenhuis (muziekschool en theater). Maar Almelo als geheel maakt een onsamenhangende, arme en wat versleten indruk. De gemeente Almelo doet z’n best om te investeren in een mooier centrum en het is te hopen dat dat lukt.

Na een bezoek aan het Hotel Huis van Bewaring (prachtig!) stapten we opnieuw in de bus. We gingen nu het platteland op en als eerste naar Landgoed Twickel. Erve Nijland Daar kregen we een uitgebreide toelichting op het begrip “knooperf” en de zgn. “rood-voor-rood-regeling”. Het is een verhaal dat heel erg aansluit bij de plaatselijke situatie, maar ook aanknopingspunten biedt voor bijvoorbeeld de provincie Groningen. Idee achter de regeling is dat lelijke en overbodig geworden agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en dat toestemming wordt gegeven om daarvoor in de plaats één of meer woningen te bouwen. Er valt veel meer over te zeggen, maar dat is de essentie van de regeling en de problematiek die in Twente speelt speelt net zo goed ook in Groningen al zijn de omstandigheden misschien net even anders.
Op landgoed Twickel was een mooi voorbeeld hiervan te zien, maar later gingen we naar landgoed Nijenhuis en Westerflier waar eveneens een prachtig voorbeeld te zien was (zie foto). Het enthousiasme onder de Groningse bestuurders was groot en ook gedeputeerde Moorlag toonde zich enthousiast en gaf aan wel mogelijkheden te zien voor een Groningse variant.
Een mooie conclusie van een leuk, nuttig en gezellig werkbezoek aan de buren in Overijssel.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.