Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
16-05-2014 | Geen Reacties »

MillenniumgemeenteTen Boer kent sinds een aantal jaren een Millenniumwerkgroep. En Ten Boer is Millenniumgemeente. Een Millennium Gemeente draagt samen met haar inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht internationale afspraken om de armoede in de wereld te halveren. Zij doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke handel.
De Millenniumwerkgroep in Ten Boer heeft twee subwerkgroepen: de Fair Trade Werkgroep, die eerlijke handel probeert te stimuleren (de gemeente Ten Boer is inmiddels ook Fair Trade-gemeente) en een werkgroep duurzame energie. De Millenniumwerkgroep kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur waar het gaat om de 8 millenniumdoelen.

Afgelopen woensdag sprak de raad tijdens een commissievergadering over de werkgroep in het algemeen en over het activiteitenplan voor 2014 in het bijzonder. Drie werkgroepleden vertelden over de activiteiten in het recente verleden en haalden nog even naar boven wat de doelstellingen van de werkgroep zijn. Met name voorzitter Jan Borkent legde de nadruk op de algemene doelstelling de armoede in de wereld te verminderen en de verbinding noord-zuid die vaak uit zicht raakt.wij houden van kraanwater
Daarnaast bleek dat de werkgroep betrokkenheid uit de raad miste. Veel raadsleden gaven aan belang te hechten aan de werkzaamheden van de werkgroep en hier en daar werd ook de hand in eigen boezem gestoken. Ik heb als nieuwe portefeuillehouder aangegeven dat de doelstelling en de activiteiten van de werkgroep mij na aan het hart liggen en dat ik vanuit mijn positie zal proberen de werkgroep verder te ondersteunen en te betrekken bij het gemeentelijk beleid.
Op aangeven van Fair Tradewerkgroepvoorzitter Marianne Meester, die wees op het feit dat de gemeente Ten Boer Kraanwatergemeente is, ga ik daar een begin mee maken door tijdens de Walk for Infinity te zorgen voor karaffen met “Wotter uit Grunn” en een paar uur morele ondersteuning in de stand van de Wereldwinkel.
Het uitdelen van kraanwater in plaats van (te) duur water in plastic flesjes is een mooie combinatie van mijn portefeuille duurzaamheid met mijn portefeuille financien 😉Social Widgets powered by AB-WebLog.com.