Geplaatst door Annie in Duurzaamheid
08-11-2013 | Geen Reacties »

Dorpshuis PingjumIn Friesland, tussen Bolsward, Harlingen en de Waddenzee, ligt Pingjum. Een dorp van 450  inwoners. Op het eerste gezicht een dorp als vele andere, maar Pingjum is bijzonder. Van oudsher open en tolerant en gewend om “zelf te doen”.

Dat heeft geresulteerd in een  bijzonder project: de dorpsmolen van Pingjum. In 1994 kwam er in Pingjum een windmolen van Lagerwey op initiatief van een aantal inwoners. Niet dat het zonder slag of stoot ging, er was veel tegenstand. Na 2000 is de molen opgeschaald in het project Windpark A7. Opschalen wil zeggen: in plaats van een aantal kleintjes een paar grote windmolens met een veel grotere capaciteit plaatsen. In dit geval: 12 kleinere werden vervangen door 4 grotere. Inmiddels was windenergie en de windmolen aardig ingeburgerd. Geen wonder ook, het bracht het dorp veel: vanaf het begin heeft de dorpsmolen van Pingjum geld opgeleverd voor het dorp. Er is geld gestoken in allerlei voorzieningen. Kleine bijdragen voor verenigingen, de school en leuke dorpsactiviteiten, maar ook grote projecten, zoals een jeugdhonk. Jaarlijks werd zo’n 5000 euro verdiend met de dorpswindmolen.

Na de opschaling, de molens werden in 2008 definitief geplaatst, werden de verdiensten aardig hoger en kon worden begonnen met OLYMPUS DIGITAL CAMERAeen veel groter project: bijdragen aan de bouw van een nieuw dorpshuis annex school en het opknappen van de gymzaal.
In 2012 werden de school en het dorpshuis geopend. Op het dak zonnecollectoren, het gebouw voorzien van een warmtepomp en een geavanceerd systeem van klimaatbeheersing in de gymzaal. Allemaal mogelijk gemaakt met een bijdrage van 140.000 euro van de Stichting Dorpsmolen.

Sinds de dorpsmolen wat verder van het dorp aan de A7 staat en nog veel meer geld oplevert, wordt de opbrengst gedeeld met nog vier andere dorpen in de omgeving. Het totaal te verdelen bedrag ligt rond de 50.000 euro.
Zo’n 8000 huishoudens kunnen draaien op de 4 windmolens van het A7-project. Ook lokale ondernemers profiteren mee; bij de bouw van de windmolens, bij het onderhoud, maar ook de opbrengst van de Stichting Dorpsmolen (dje 7,75% van de aandelen in het windparkje heeft) wordt geinvesteerd in de lokale samenleving. Ook de gemeente profiteert mee: eenmalig bij de bouwleges en jaarlijks doordat OZB betaald moet worden.

Dit succesverhaal, voor het milieu, voor het dorp, hoorden we vanmiddag tijdens een excursie van raadsleden van de stad Groningen en statenleden van de provincie Groningen. Wij in de stad zouden graag op bv. bedrijventerreinen of op braakliggende grond windmolens plaatsen. De dorpsgemeenschappen in de provincie zouden kunnen profiteren op dezelfde manier als Pingjum. Jammer, zo jammer, dat de provincie star blijft vasthouden aan het huidige concentratiebeleid. In Friesland zijn ze van dat soort plannen teruggekomen. Toevallig werd ook dat vandaag bekend.

Meer informatie over de dorpsmolen op: http://www.dorppingjum.nl/Verenigingen/dorpsmolen.aspx
Meer informatie over het windpark A7:  http://www.grontmij.nl/Projecten/Pages/Meerduurzameenergiedooropschalingvanwindturbines.aspx
Meer informatie over de recente wijzigingen in het Friese windmolenbeleid:
http://www.lc.nl/friesland/regio/article16370763.ece/Afscheid-van-grote-windparken-in-Friesland-Social Widgets powered by AB-WebLog.com.